Optomer technika światłowodowa

Glosariusz

I

IP

Współczynnik określający stopień ochrony urządzenia przed penetracją czynników zewnętrznych -  płynów i ciał stałych.

IZOLATOR ŚWIATŁOWODOWY

Element optyczny przepuszczający światło tylko w jednym kierunku.

K

KĄT AKCEPTACJI

Maksymalny kąt bryłowy, przy którym promień świetlny wejdzie do rdzenia włókna światłowodowego, a następnie ulegnie całkowitemu wewnętrznemu odbiciu na granicy płaszcza i rdzenia.

KOMUTACJA

Jest to możliwość wykonywania przełączeń światłowodów za pomocą złączy światłowodowych.

L

LAN

(Local Area Network) - lokalna sieć komputerowa.

LASER

(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) – wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania. Urządzenie optyczne emitujące spójną wiązkę promieniowania elektromagnetycznego.

LSOH

(Low Smoke Zero Halogen) – materiał bezhalogenowy, niepodtrzymujący płomienia i emitujący ograniczoną ilość dymu podczas spalania. Spełnia wymogi przeciwpożarowe dotyczące instalacji wewnątrzbudynkowych.

M

MIKROKANALIZACJA

System mikrorurek stanowiący alternatywę dla tradycyjnej kanalizacji teletechnicznej.

MIKRORURKA

Rurka o niewielkiej średnicy (od 3,5 do 14 mm) używana w systemach mikrokanalizacji.

MINIMALNY PROMIEŃ GIĘCIA KABLA

Parametr określający najmniejszy łuk kabla, który nie spowoduje wystąpienia uszkodzeń w jego strukturze wewnętrznej oraz pogorszenia parametrów transmisyjnych włókna.

SKLEP ON-LINE

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW!

Katalog

ZOBACZ NASZĄ PEŁNĄ
OFERTĘ

Sieci Napowietrzne

Skorzystaj z opcji logowania, aby uzyskać dostęp do większej bazy materiałów.