Optomer technika światłowodowa

Glosariusz

D

dBm

Jednostka określająca poziom mocy w odniesieniu do 1 mW.

DWDM

Zwielokrotnienie falowe, z gęstym podziałem długości fali, pozwala na przesyłanie pojedynczym światłowodem wielu fal optycznych, oddalonych od siebie
o np. 0,4 nm; 0,8 nm; 1,6 nm.

DYSPERSJA

Zjawisko prowadzące do poszerzenia i rozmycia impulsu optycznego, na wyjściu układu telekomunikacyjnego, w stosunku do impulsu wejściowego.

DYSPERSJA CHROMATYCZNA

Degradacja sygnału optycznego wynikająca z niezerowej szerokości spektralnej impulsu świetlnego. Na dyspersję chromatyczną składają się: dyspersja falowodowa i materiałowa.

DYSPERSJA FALOWODOWA

Degradacja sygnału optycznego wynikająca z faktu, że część jego mocy rozchodzi się w rdzeniu, a część w płaszczu światłowodu (w materiałach o różnych współczynnikach załamania światła). Ilość światła rozchodzącego się w rdzeniu i płaszczu uzależniona jest od częstotliwości fali optycznej.

DYSPERSJA MATERIAŁOWA

Rozmycie impulsu optycznego wynikające z zależności współczynnika załamania ośrodka od długości fali.

DYSPERSJA MODOWA

Zjawisko poszerzania się impulsów optycznych w światłowodach wielomodowych. Wynika z różnych prędkości grupowych rozchodzenia się poszczególnych modów w danym włóknie optycznym.

DYSPERSJA POLARYZACYJNA

Degradacja impulsu wynikająca z różnych dróg optycznych dla prostopadłych składowych modu światła.

F

FERRULA

Precyzyjnie wykonana tulejka, służąca do centrycznego zamocowania i usztywnienia włókna światłowodowego w obrębie złącza światłowodowego.

FRB

(Fiber Reinforced Plastic) - plastik wzmacniany włóknem szklanym, wykorzystywany na przykład, jako element wytrzymałościowy kabli światłowodowych.

SKLEP ON-LINE

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW!

Katalog

ZOBACZ NASZĄ PEŁNĄ
OFERTĘ

Sieci Napowietrzne

Skorzystaj z opcji logowania, aby uzyskać dostęp do większej bazy materiałów.