Optomer technika światłowodowa

Glosariusz

A

ABSORPCJA W ŚWIATŁOWODZIE

Pochłanianie energii przez materiał światłowodu.

ADAPTER/ŁĄCZNIK HYBRYDOWY

Element centrujący, umożliwiający połączenie ze sobą dwóch złączy światłowodowych różnego standardu.

ADAPTER/ŁĄCZNIK ŚWIATŁOWODOWY

Element centrujący, umożliwiający połączenie ze sobą dwóch złączy światłowodowych.

ADSS

(All Dielectric Self-Supporting) - całkowicie dielektryczny, samonośny, napowietrzny kabel światłowodowy.

APERTURA NUMERYCZNA ŚWIATŁOWODU

Parametr określający zdolność światłowodu do wprowadzania energii optycznej do włókna.

C

CABLELOK

Mechaniczne, nietermokurczliwe uszczelnienie kabla wprowadzanego do mufy światłowodowej.

CAŁKOWITE WEWNĘTRZNE ODBICIE

Zjawisko fizyczne, zachodzące na granicy dwóch ośrodków o różnym współczynniku załamania, podstawa działania światłowodu.

CWDM

Zwielokrotnienie falowe, z rzadkim podziałem długości fali, pozwala na przesyłanie pojedynczym światłowodem do 18 fal optycznych, w odstępach po 20 nm.

CYRKULATOR OPTYCZNY

Pasywny element optyczny, pozwalający na odseparowanie fal świetlnych o tej samej długości, przesyłanych w przeciwnych kierunkach w światłowodzie. W systemach telekomunikacyjnych stosowany, jako zwielokrotnienie falowe umożliwiające nadawanie i odbiór sygnału optycznego o tej samej długości, za pomocą pojedynczego włókna światłowodowego.

D

dB

Decybel. Jednostka wyrażająca w skali logarytmicznej stosunek dwóch wielkości. W telekomunikacji światłowodowej stosowana min. do określenia strat wtrąceniowych,  odbiciowych, separacji.

SKLEP ON-LINE

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW!

Katalog

ZOBACZ NASZĄ PEŁNĄ
OFERTĘ

Sieci Napowietrzne

Skorzystaj z opcji logowania, aby uzyskać dostęp do większej bazy materiałów.