Optomer technika światłowodowa

Formularz zgłoszenia

* Pola wymagane!

SZKOLENIA STACJONARNE

Wróć

Szkolenia stacjonarne z zakresu techniki światłowodowej


Szkolenia certyfikowane przeprowadzane w siedzibie firmy OPTOMER dedykowane są dla osób z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, CATV, przedstawicieli administracji publicznej, których praca wymaga znajomości podstawowych i zaawansowanych zagadnień z zakresu techniki światłowodowej.

 

OFERTA SZKOLENIOWA

 

Szkolenia certyfikowane przeprowadzane w siedzibie firmy OPTOMER dedykowane są dla osób z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, CATV, przedstawicieli administracji publicznej, których praca wymaga znajomości podstawowych i zaawansowanych zagadnień z zakresu techniki światłowodowej.

 

I. Szkolenia dedykowane dla wybranej grupy produktów OPTOMER

1. Część teoretyczna:

• przedstawienie i omówienie funkcjonalności sprzętu reprezentującego wybraną grupę produktów
• sposoby montażu, okablowania, zasady prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji
• sposób zamawiania

2. Grupy produktów:

• okablowanie światłowodowe i elementy połączeniowe
• pasywne elementy optyczne
• osprzęt stacyjny
• osprzęt kablowy
• sieci dostępowe FTTX
• mikrokanalizacja
• osprzęt do sieci napowietrznych
• narzędzia i akcesoria
• przyrządy pomiarowe

3. Część praktyczna:

• montaż, instalacja, okablowanie
• zapoznanie z procesem montażu złączy światłowodowych

 

II. Architektura i projektowanie pasywnych sieci optycznych FTTH (PON) – 2 dni

Dzień I
1. Część teoretyczna:

• Wprowadzenie do optycznych sieci dostępowych
• Budowa sieci dystrybucyjnej – zasady projektowania, dobór elementów składowych
• Zasady wykonania poprawnego okablowania i instalacji
• Infrastruktura pasywna w budynkach wielopoziomowych (prezentacja produktów, zasady doboru produktów, omówienie elementów składowych)
• Infrastruktura pasywna na osiedlach domów jednorodzinnych (prezentacja produktów, zasady doboru produktów, omówienie elementów składowych)
• Metody usuwania awarii
• Podsumowanie i dyskusja. Przykłady instalacji dotychczas zrealizowanych przez OPTOMER

Dzień II
1. Część praktyczna - warsztaty
2. Wykonanie projektu
3. Egzamin

 

III. Pasywne elementy zwielokrotniające w sieciach optycznych

1. Pasywne elementy optyczne:

• sprzęgacze FBT i splittery PLC
• sprzęgacze WDM i multipleksery CWDM
• cyrkulatory optyczne
• Obudowy pasywnych elementów optycznych

2. Część praktyczna - warsztaty

 

IV. Pomiary oraz spawanie światłowodów – teoria i praktyka – 2 dni

Dzień I

1. Wstęp teoretyczny (przypomnienie podstaw teorii światłowodowej)
2. Organizacja i ochrona włókien światłowodowych
3. Optyczne sieci dostępowe
4. Pomiary pasywnych sieci światłowodowych (zasada działania i sposoby postępowania)
5. Dobór przyrządów i parametrów do pomiarów
6. Interpretacja wyników pomiaru reflektometrycznego
7. Czystość złączy światłowodowych

Dzień II
1. Zajęcia praktyczne:

• spawanie włókien tego samego typu i producenta
• spawanie włókien różnego typu
• spawanie włókien G.657 różnych producentów
• pomiary reflektometryczne symulowanych sieci światłowodowych

2. Zapoznanie się z procesem produkcji złącz optycznych – zwiedzanie produkcji

3. Omówienie wyników i dyskusja na temat praktycznego zastosowania przekazanych informacji

Szkolenie odbywa się w kameralnych grupach (do 10 osób). Na czas szkolenia firma OPTOMER zapewnia spawarki i reflektometry niezbędne do wykonania ćwiczeń praktycznych. Istnieje możliwość przeszkolenia na urządzeniach własnych szkolonego. W trakcie szkolenia firma OPTOMER zapewnia napoje zimne i gorące oraz przerwę obiadową.

 

V. Mikrokanalizacja – budowa, technologia, instalacja - 2 dni

Dzień I
1. Teoria wdmuchiwania
2. Elementy architektury sieci budowanej w oparciu o mikrokanalizację
3. Przegląd technologii wdmuchiwania:

• mikrokanalizacja w luźnej organizacji
• mikrokanalizacja w ścisłej organizacji
• system bezmufowy

4. Projektowanie
5. Awarie

Dzień II
1. Ćwiczenia praktyczne
2. Pokaz wdmuchiwania
3. Egzamin

 

VI. „OPTOMER SKY SYSTEM - Światłowodowe Sieci Napowietrzne FTTH”
połączone z pokazem symulowanych sieci OSS i OSS+ na poligonie testowym OPTOMER - 2 dniDzień I - teoria - 09:00-16:00:

1.    Wprowadzenie do budowy napowietrznych sieci światłowodowych FTTH:

• Zasadność budowy sieci napowietrznych
• Lokalizacja sieci napowietrznych
• Różne rodzaje podbudowy
• Rozwiązanie dedykowane dla operatorów
• Zasady projektowania i budowy Napowietrznych Sieci FTTH

2.    Elementy składowe sieci:

• Kable
• Wsporniki
• Zawiesia
• Stelaże zapasu
• Mufy
• Narzędzia i elementy mocujące

3.    Formalne aspekty związane  z projektowaniem i budową sieci przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury:

• Projektowanie sieci napowietrznej
   - Zawartość projektu
   - Uzgodnienia branżowe, własnościowe
   - Projekt budowlany czy techniczny
• Projektowanie i budowa sieci na podbudowie energetycznej

4.    OPTOMER SKY SYSTEM+– dostępowa sieć światłowodowa z wykorzystaniem Napowietrznego Kabla Łatwego Dostępu:

• Założenia systemu  i różnice względem sieci tradycyjnej
• Elementy systemu
• Projektowanie
• Omówienie systemu na przykładzie zrealizowanej sieci w Warszawie

Dzień II- Aspekty praktyczne i prezentacja symulowanych sieci - 09:00-16:00:

1.    Bezpieczna praca na wysokości:

• Szkolenie BHP
• Pokaz i omówienie zagadnień dostępu wysokościowego z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej

2.    Prezentacja symulowanej sieci dostępowej (w tym podłączania abonenta):

• W systemie OSS
• W systemie OSS+

3.    Egzamin (o ile jest wymagany przez zamawiającego)

 

Szkolenia odbywają się na terenie firmy OPTOMER (ul. Kaczeńcowa 8, 91–214 Łódź).

Organizator w czasie szkolenia zapewnia lunch oraz catering kawowy.

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu wystawiony przez Organizatora (firmę OPTOMER).

Koszt udziału w dwudniowym szkoleniu wynosi 398 zł netto / osoba (Faktura VAT). Firma OPTOMER nie zapewnia noclegu podczas szkolenia.

Liczba miejsc na szkolenia ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Firma OPTOMER zastrzega prawo odwołania szkolenia w sytuacji niezebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Zapisy i terminy:
Anna Owczarek
e-mail: szkolenia@optomer.pl
tel.: +48 42 611 01 00 wew. 11

Wróć

SKLEP ON-LINE

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW!

Katalog

ZOBACZ NASZĄ PEŁNĄ
OFERTĘ

Sieci Napowietrzne

Skorzystaj z opcji logowania, aby uzyskać dostęp do większej bazy materiałów.