Optomer technika światłowodowa

Fundusze Europejskie


Firma „Optomer – Julian Meller Zdzisław Rzetelski Sp. J.” informuje, że realizuje projekt pt.


„Opracowanie nowego modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa Optomer Julian Meller Zdzisław Rzetelski Spółka Jawna”


realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.02.02.01-10-0077/16-00 w ramach II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


 


 

Fundusze Europejskie

 


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.Firma „Optomer – Julian Meller Zdzisław Rzetelski sp.j.” informuje, że realizuje Projekt pt.


Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy „Optomer – Julian Meller Zdzisław Rzetelski sp. j.”


Projekt realizowany jest od 1.08.2013 r. do 31.07.2015 r.


Wartość projektu 423 370,72 PLN, wartość dofinansowania 318 111,95 PLN.PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


w ramach


Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

Czytaj więcej Zwiń

SKLEP ON-LINE

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW!

Katalog

ZOBACZ NASZĄ PEŁNĄ
OFERTĘ

Sieci Napowietrzne

Skorzystaj z opcji logowania, aby uzyskać dostęp do większej bazy materiałów.