Optomer technika światłowodowa

Global Compact

Szanowni Państwo,

 

Chcieliśmy Państwa poinformować, że firma OPTOMER jest członkiem ogólnoświatowego programu Global Compact, który powstał w 1999 r. z inicjatywy ówczesnego Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana. Celem programu jest poprawienie warunków pracy, ochrona środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie korupcji w przedsiębiorstwach na całym świecie.

 

Firma OPTOMER wprowadziła w życie 10 zasad Global Compact:

 

Prawa człowieka:


1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową
2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę

 

Standardy pracy:


3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się
4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej
5. Zniesienie pracy dzieci
6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia

 

Ochrona środowiska naturalnego:


7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego
8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej
9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii

 

Przeciwdziałanie korupcji:


10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

 

Więcej informacji o programie na stronie internetowej: http://ungc.org.pl/

 

Z wyrazami szacunku,
Zespół OPTOMER

Czytaj więcej Zwiń

SKLEP ON-LINE

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW!

Katalog

ZOBACZ NASZĄ PEŁNĄ
OFERTĘ

Sieci Napowietrzne

Skorzystaj z opcji logowania, aby uzyskać dostęp do większej bazy materiałów.